Doživotní záruka na sváry

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA SVÁRY série PUSH PRO MT

CO TO ZNAMENÁ?
 

 • „Doživotní záruka na sváry“ není zárukou za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ale výhodou pro zákazníka poskytnutou nad rámec právními předpisy stanovené 24měsíční záruky za jakost. Výhoda spočívá v posouzení poškození a jeho příčině ze strany Pushshop.cz. V případě zjištění odpovědnosti Pushshop.cz za poškození, bude postupováno níže uvedeným způsobem. Posouzení je výlučně v kompetenci Pushshop.cz.
   
 • Vztahuje se na produkty série PUSH PRO MT se znakem doživotní záruky (jako jsou bradla, hrazdy) zakoupené v České republice.
   
 • Tato výhoda je přiznána pouze na poškození způsobené výlučně vadou materiálu a výrobní vadou po dobu rozumné životnosti a při jeho řádném používání k tomu, k čemu byl výrobek určen.
   
 • „Doživotní záruku na sváry“ nelze uplatnit na ostatní poškození, zejména na vady způsobené mechanicky, neodborným zacházením, běžným opotřebením, na poškození vzniklé při transportu přepravní společností apod.
   
 • Na „doživotní záruku na sváry“ se nevztahuje žádný zákonem stanovený časový limit na její vyřízení. Ale budeme se samozřejmě snažit o co nejrychlejší vyřízení.
   
 • Na „doživotní záruku na sváry“ Pushshop.cz neexistuje právní nárok a není vymahatelná.

Zpět do obchodu